Algemene Voorwaarden

1. Via het CrelanCo Deals-platform kunnen coöperanten van Crelan van promotionele voordelen genieten die rechtstreeks op het platform kunnen worden aangekocht, via het platform kunnen worden bekomen of die in sommige gevallen gratis zijn . De aangeboden promoties worden georganiseerd door Faxions Digital BV voor rekening van Crelan. Faxions Digital BV is derhalve een onderaannemer van Crelan.

In het kader van de verwerving van de op CrelanCo Deals aangeboden promotieaanbiedingen bent u rechtstreeks gebonden aan Faxions Digital BV, de verkoper van deze verschillende voordelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform CrelanCo Deals.

Door gebruik te maken van CrelanCo Deals aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden. De rubriek Veelgestelde vragen die ook op onze website beschikbaar is, vult deze Algemene Voorwaarden op praktische wijze aan. Wij verzoeken u derhalve deze documenten aandachtig te lezen.

Als een van uw vragen onbeantwoord blijft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de rubriek Contact.

2. De beheerder en uitgever die verantwoordelijk is voor dit platform is Faxions Digital BV, met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 B32, 1020 Brussel. BTW BE0700.431.555.

Telefoon: +32 2 427 22 25
Website: www.faxions.be
E-mail: info@faxions.be

3. Het aanmaken en/of gebruiken van een account op CrelanCo Deals geeft u toegang tot kortingen en voordelen op bijvoorbeeld activiteiten of de beste aanbiedingen voor thuis, restaurants en meer.

4. CrelanCo Deals kan gebruikt worde n zolang u coöperant bent van Crelan.

5. Uw Crelan account kan alleen worden gebruikt voor aanbiedingen op de website CrelanCo Deals .

6. Tenzij anders vermeld in het aanbod, kunnen de op CrelanCo Deals voorgestelde aanbiedingen in principe niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen van dezelfde leveranciers en zijn ze geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid.

7. De prijzen voor betaalde aanbiedingen zijn inclusief BTW.

8. U kunt uw bestelling bij Faxions Digital BV betalen met de volgende betaalmethoden: Bancontact, creditcard (VISA en MasterCard) en iDeal.

9. U heeft het recht uw contract (aankoop van de promotie) zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst (online aankoop van uw goederen).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Faxions Digital BV uw telefoonnummer en e-mailadres door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

10. Producten die via CrelanCo Deals zijn gekocht, kunnen niet meer worden gewijzigd na de wettelijke termijn van 14 dagen, inclusief de datum op de tickets of vouchers.

11. Producten die via CrelanCo Deals worden gekocht, mogen niet worden doorverkocht aan derden of op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden worden verstrekt.

12. Voor informatie over de levertijd van de producten, zie de betreffende aanbieding.

13. In geval van een redelijk vermoeden van fraude of misbruik hebben de organisator, zijn agenten en distributeurs het recht de gekochte producten terug te nemen of te blokkeren.

14. Er geldt geen vergoeding voor verloren, gestolen of beschadigde producten na aankoop via CrelanCo Deals .

15. CrelanCo Deals is niet de organisator van de Promotionele acties die worden aangeboden op CrelanCo Deals en is dus geen partij in de relatie tussen u en Faxions Digital BV, die de Promotionele acties aanbiedt en organiseert. Crelan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de diensten die op dit platform worden aangeboden.

16. De toegang tot en het gebruik van het platform en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Met name boek VI van het Wetboek van economisch recht "Marktpraktijken en consumentenbescherming" en titel 1 van boek XII van het Wetboek van economisch recht "Bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij".

De Belgische hoven en rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot het platform, de inhoud of het gebruik ervan.

17. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op ons platform, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

18. Voor alle andere praktische vragen kunt u de rubriek Veelgestelde vragen raadplegen of contact met ons opnemen via de rubriek Contact.

19. Opmerkingen en/of klachten over de producten, het platform en/of het programma kunnen worden gemeld aan de klantenservice van Faxions Digital BV via de rubriek Contact. Schriftelijke opmerkingen kunnen ook naar onderstaand adres worden gestuurd:

Faxions Digital BV
Ter attentie van : Crelan
Esplanade 1 B32
1020 Brussel
België

Versie 2024.001 bijgewerkt op 01/01/2024.